Preaload Image

آموزش های تخصصی کوتاه مدت با همکاری و هماهنگی صنایع تولیدی تایر و قطعات لاستیکی و پلاستیکی با توجه به نیازهای اعلام شده ، برنامه ریزی و اجرا می شود.

مدیر آموزشتلفن
فرزام مهدوی نادر021-44787918

این واحد با برنامه ریزی دقیق آموزشی ، بهره گیری از اساتید برجسته ی صنعت و دانشگاه و استفاده از امکانات پیشرفته ی کمک آموزشی و کارگاه ها و آزمایشگاه های مرتبط ، در جهت ارتقای دانش فنی و تخصصی کارکنان صنایع لاستیک و سایر سازمان ها گام های موثری برداشته است.

واحد آموزش این مرکز دارای گواهی نامه ی ممتاز از سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه های : مدیریت، تکنیک های کیفیت، فنی و مهندسی(شاخه های فناوری و کنترل کیفیت صنایع لاستیک، پلاستیک، شیمی و پلیمر)است که در زمینه های :

– مبانی علمی و تخصصی در حوزه های صنایع لاستیک ، پلاستیک و تایر(تئوری و عملی)

– مدیریت

– ایمنی ، بهداشت و محیط زیست   (HSE)

استاندارد

– انرژی

دوره های متعددی را در محل شرکت مهندسی  یا در کارخانه ها و سازمان های مختلف برگزار کرده است.

همچنین واحد آموزش مرکز تحقیقات صنایع لاستیک دوره های آموزش تک درس،آزاد و تک پودمان بعنوان دوره های کوتاه مدت را تهیه و تدوین نموده که به متقاضیان و شرکت کنندگان در دوره های تصویب شده ، ازطرف شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک و دانشگاه جامع علمی-کاربردی ، گواهینامه پایان دوره دانشگاهی اعطا خواهد شد.