Preaload Image

این مرکز در سال 1367 با بهره گیری از توان متخصصان ، کارشناسان و محققان داخلی به منظور طراحی ،تحقیق ، نظارت و مشارکت در امر ساخت و تولید قطعات لاستیکی ، تشویق سرمایه گزاری در صنایع داخلی ، انتشار اخبار و رویداد های علمی و فنی ، آموزش نیروهای انسانی و ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه تاسیس شد.

واحد های مرکز شامل :مرکز پژوهش و فناوری ، آزمون تایر ، آزمایشگاه قطعات (شیمی ، پلیمر) ، آموزش ، انتشارات ، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی ، واحد پشتیبانی ، راهبرد و فناوری اطلاعات است

دریافت مجوز های ارائه خدمات مهندسی – پروانه تحقیق و توسعه – بازرسی فنی – تایید صلاحیت ازمایشگاه همکار ISO9001-2015 و عضویت در مجامع بین المللی RAPRA , IRSG,IRCO به روند ارائه خدمات این مرکز اعتبار ویژه ای بخشیده است

این مرکز ماموریت برگزاری همایش و نمایشگاه های تخصصی صنعت لاستیک و چاپ کتاب های تخصصی و انتشار فصلنامه و ماهنامه صنعت لاستیک به عنوان تنها نشریه های تخصصی صنعت لاستیک در کشور را به عهده دارد