Preaload Image
مدیر آزمون تایرتلفن
حسین صمدی021-44787902

آزمایشگاه کنترل کیفی تایر و تیوب به‌ عنوان اولین مرکز ملی آزمون تایر در کشور و آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ازسال 1384 با حضور کارکنان متخصص و ماهر، مجهز به انواع دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی قادر به ارائه انواع خدمات فنی و آزمایشگاهی آزمون‌های کمی (Objective) و  کیفی(Subjective) درآزمایشگاه ( Indoor Test) و میدان آزمون (Field Test ) مطابق با انواع استانداردهای ملی ( INSO ) و بین المللی و آزمونهای ویژه مطابق با درخواست مشتریان ( Test Plan ) است.

خط مشی آزمایشگاه

 • گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/ICE 17025
 • گواهینامه بین‌المللی ایزو ISO 90001: 2015
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد به شماره T-700
 • مجوز بازرسی از مؤسسه‌ي استاندارد و پژوهش صنعتی ایران
 • گواهینامههای تایید صلاحیت از شرکت خودروسازی (ساپکو، ایران خودرو و سازه گسترسایپا)

گواهی نامه های آزمایشگاه

 • گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/ICE 17025
 • گواهینامه بین‌المللی ایزو ISO 90001: 2015
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد به شماره T-700
 • مجوز بازرسی از مؤسسه‌ي استاندارد و پژوهش صنعتی ایران
 • گواهینامههای تایید صلاحیت از شرکت خودروسازی (ساپکو، ایران خودرو و سازه گسترسایپا)
 • میزان ضریب مقاومت غلتشی تایر( ROLLING RESISITANCE)
 • میزان آلایندگی نشرصدای تایر ( TIRE SOUND , TIRE NOISE (db.))
 • میزان ترمزگیری تایر در محیط مرطوب (TIRE WET GRIP)

بخش تایر

 • اندازه‌گیری کارایی تایر در آزمون‌های شاخص سرعت
 • اندازه‌گیری کارایی تایر در آزمون‌های سرعت بالا / ویژه تایرهای سری ZR
 • اندازه‌گیری کارایی تایر در آزمون‌های دوام / مقاومت
 • اندازه‌گیری مقاومت تایر در آزمون‌ پلانجر / آزمون پنچری ضربه
 • اندازه‌گیری وآنالیزهای ابعادی از تایر و پروفایل سطح مقطع تایر
 • اندازه‌گیری مقاومت تایر در آزمون‌ ضربه-پلانجر/ دررفتگی طوقه از رینگ
 • اندازه‌گیری شعاع تحت بار و میزان خوابیدگی تایر( SLR , Deflection)
 • اندازه‌گیری میزان غیر یکنواختی تایر (Non-uniformity)

بخش تیوب

 • -انجام انواع آزمون‌های تیوب مطابق با استاندارد ملی ایران
 • -انجام انواع آزمون‌های تیوب مطابق با استانداردهای جاری صنعت لاستیک
 • انجام انواع آزمون‌های تیوب مطابق با استاندارد مشتریان